slideshow
slideshow
slideshow

 

Vítame Vás na stránke Slovenského klubu sokoliarov pri SPK.

 

Stránka je venovaná sokoliarstvu na Slovensku.


Medzinárodné sokoliarske stretnutie Horné Saliby (Diakovce) 2017, 
sa uskutočnií v termíne od 18.10.2017 – 22. 10. 2017 v areáli kúpaliska Horné Saliby  - Diakovce  

 
Sokoliarska skúška v roku 2017 sa uskutočnila dňa
1.9.2017 v Banskej Štiavnici na Strednej odbornej škole lesníckej. Skúšky sa zúčastnilo 18 kandidátov. Sokoliarsku skúšku všeci úspešne absolvovali z toho 6 kandidátov s vyznamenaním.


 

Pozývame Vás na školenie kandidátov Slovenského klubu sokoliarov pri SPK, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2017 (sobota) na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici (vstup do budovy zo zadnej strany). Začiatok školenia kandidátov je naplánovaný na 10 hod.

Chcel by som Vás poprosiť aby ste mi nahlásili svoj záujem o účasť na školení kandidátov.

Vrámci školenia kandidátov bude odbornú časť venovanú veterinárnej problematike viesť MVDr. Monika Krajčovičová.

Sokoliarska skúška v roku 2017 bude už vo forme testu a na školení kandidátov budú niektoré otázky z testov rozobraté.

V prípade otázok ma kontaktujte buď cez e-mail alebo telefonicky 0907 419 111.

Na skúšku budú pripustení kandidáti, ktorí splnia stanovené podmienky t.j., budú mať vytlačenú prihlášku na sokoliarsku skúšku a v nej:

  • potvrdenú min. ročnú prax od vedúcich stredísk a školiteľa (ste evidovaný ako kandidát od roku 2016),
  • absolvované školenie,
  • potvrdenú účasť na stretnutí a
  • absolvovanú skúšku z poľovníctva (treba priniesť poľovný lístok alebo vysvedčenie v ktorom je zaznačené absolvovanie skúšky z poľovníctva, resp. potvrdenie že si v súčasnosti robíte poľovný lístok).

Kto nemá uhradené všetky poplatky je potrebné, aby ich uhradil cez internet banking, resp. v hotovosti v čase konania skúšky (o uhradení poplatkov je potrebné doniesť potvrdenie).

Poplatky pre kandidátov na sokoliarsku skúšku sú: zápisné do klubu 20 € + členské za minulý rok, keď ste boli kandidáti 20 € + členské za tento rok 20 € + 20 € za skúšku. Takže Tí z Vás, ktorí nemajú zatiaľ zaplatené nič, tak uhradia 80 €. Ostatní podľa toho, čo už majú uhradené. Na skúšku je potrebné doniesť všetky potvrdenia o zaplatení.

Na skúške musí každý kandidát predložiť výstroj na dravca a výstroj sokoliara.Pozvánka na Konferenciu SKS pri SPK
Konferencia SKS pri SPK sa uskutočnila dňa 18. marca 2017 v priestoroch TU vo Zvolene - bližšie v časti "Info pre členov".
„Medzinárodné sokoliarske stretnutie Horné Saliby (Diakovce)“
ktoré sa uskutočnilo v termíne od 19.10.2016 – 23. 10. 2016 v areáli kúpaliska Horné Saliby je úspešne za nami a už teraz sa tešíme na stretnutie v roku 2017 


 

Celoslovenská poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda sa uskutočnila v dňoch od 9. do 12. júna 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Jej súčasťou bol v piatok aj Deň slovenského sokoliarstva a poľovníckej kynológie s nasledovným sprievodným programom :

  • "Videokútik "- prednáška na tému - Sokoliarstvo - žijúce dedičstvo ľudstva - prednášajúci - Bohumil Straka IAF, Alojz Kaššák SKS pri SPK
  •  Odovzdanie pamätných medajlí SKS pri SPK pri príležitosti 45 výročia org. sok. na Slovensku zahraničným sokoliarskym klubom a  inštitúciám, organizáciám a jednotlivcom  zo Slovenska
  • Odovzdávanie sokoliarskych vedomostí mladej generácii - predstavenie vzdelávania v sokoliarstve na Slovensku -  zabezpečil SKS pri SPK a ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane
  • Ako súvisí sokoliarstvo a kynológia - ukážky plemien poľ. psov a druhov dravcov, ktoré sa využívajú v sokoliarstve - členovia SKS pri SPK a zástupcovia kynologických klubov
  • Vystúpenie sokoliarov
  • Neformálne stretnutie zástupcov sokoliarskych klubov a sokoliarstvo riadiacich a usmerńujúcich organizácií   

 


 
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac ofilme KRAJINA BEZ TIEŇA, tak v časti média najdete odkazy kde je možné si film pozrieť.Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 2016
Výročná členská schôdza Slovenského klubu sokoliarov pri SPK sa uskutočnila dňa 23. apríla 2016 v priestoroch TU vo Zvolene.


 
V roku 2015 sa sokoliarskej skúšky zúčastnilo 32 kandidátov. Všetci kandidáti sokoliarsku skúšku úspešne absolvovali.Zaplatenie členského na rok 2016 bolo potrebné urobiť do 31.12.2015

bližšie informácie v časti "Info pre členov"Dňa 19.11.2015 sa uskutočnilo na Západnej terase Bratislavského hradu podujatie "Sokoliari deťom" , na podporu zapísania slovenského sokoliarstva do národného zoznamu a následne do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Linky na pozretie:

http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-sokoliari-unesco-pellegrini/167034-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=2

https://www.youtube.com/watch?v=3MZPsTmjORs
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8099438/v-obrazoch-v-rozhanovciach-otvorili-rehabilitacnu-stanicu-pre-zvierata.html

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8099451/zrekonstruovana-rehabilitacna-stanica-pomoze-zranenym-zivocichom.html


 
POSTUP AKO PLATIŤ ČLENSKÉ NA ROK 2016V prípade nájdenia poraneného dravca treba postupovať nasledovne.


 
Vaše otázky je možné adresovať na tajomníka klubu

e-mailom na: daniel.haraba@gmail.com

alebo telefonicky 0907 419 111


 

odporúčané stránky

www.iaf.org

 www.sokolraroh.szm.sk

www.sokoliarstvo.szm.sk 

   

 

Sokoliarska skúška v roku 2017 sa uskutoční dňa 1.9.2017 (piatok) zo začiatkom o 13 hod. v Banskej Štiavnici na Strednej odbornej škole lesníckej (vstup do budovy zo zadnej strany).