slideshow
slideshow
slideshow


 Medzinárodné sokoliarske stretnutie Horné Saliby (Diakovce) 18. 10. 2017 – 22. 10. 2017

Program :
18.10.2017 (streda)
 16:00 príchod  a úvodná večera,
privítanie sokoliarov na medzinárodných lovoch
 
19.10. až  21.10.2017 (štvrtok, piatok, sobota)
8:00 raňajky
9:30 slávnostné zahájenie
11:00 až 16:00 sokoliarske lovy
18:00 výrad ulovenej zveri
 
20.10.2017(piatok)
19:00  slávnostná rozlúčková večera s hudbou.
 
23.10.2017 (nedeľa)
8:00 raňajky a odchod

Prihlásiť sa dá len do zaplnenia kapacity. Zálohu na stretnutie vo výške 50,- € treba zaslať čo najskôr na číslo účtu: SK32 5600 0000 0066 1954 5001

názov a adresa príjemcu: Slovenský klub sokoliarov pri SPK
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Swift code (BIC): KOMASK2X
Banka príjemcu: Prima banka, a.s.

Prihláška na medzinárodné stretnutie sokoliarov Horných Salibách (Diakovciach)18.10.2017 – 22.10.2017


Pozvánka na „Medzinárodné sokoliarske stretnutie Horné Saliby (Diakovce)“

ktoré sa uskutoční v termíne od 19.10.2016 – 23. 10. 2016 v areáli kúpaliska Horné Saliby

Zálohu na stretnutie vo výške 50,- € treba zaslať do 30.9.2016 na číslo účtu:

SK32 5600 0000 0066 1954 5001

Pre záujemcov, ktorí musia zálohu platiť zo zahraničia dopĺňam údaje potrebné pre zahraničný prevod:
názov a adresa príjemcu: Slovenský klub sokoliarov pri SPK
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Swift code (BIC): KOMASK2X
Banka príjemcu: Prima banka, a.s.Einlandung - Internationales Falknertreffen Horné Saliby (Diakovce)19. 10. 2016 – 23. 10. 2016

 

 


 
Medzinárodné sokoliarske stretnutie  v Horných Salibách, ktoré sa uskutočnilo od 14. do 18.10 2015 je úspešne za nami a v najbližšom spravodaji ktorý dostanete na výročnej sokoliarskej schôdzi v priebehu marca 2016  si budete môcť prečítať reportáž zo stretnutia.