slideshow
slideshow
slideshow


  


 

Pozvánka na Medzinárodné sokoliarske stretnutie v roku 2018

ktoré sa uskutoční v termíne 17. 10. 2018 – 21. 10 2018

POZOR zmena miesta ubytovania: Hotel Kaskády, Únovce 504,   924 01  Galanta


Cena za stretnutie bude oproti predchádzajúcemu roku vyššia z dôvodu zmeny ubytovacieho zariadenia (ubytovanie bude v hotely) a je rozdelená na 2 samostatné časti:

  • Poplatok za sokoliarske stretnutie – záloha ktorá sa platí vopred na účet klubu a v ktorom sú všetky poplatky týkajúce sa organizácie lovov a stravy.
  • Poplatok za ubytovanie - samostatná platba za ubytovanie, ktorú si každý sokoliar bude hradiť po príjazde na recepcii hotela, v prihláške na stretnutie prihlásený uvedie či chce zarezervovať ubytovanie, ktoré bude zo strany klubu iba zarezervované a ktoré si každý účastník uhradí samostatne.


Záloha za stretnutie vo výške 150,- €
(lovci) a 60,- € (neloviaci) treba zaslať čo najskôr, lebo záväzné zarezervovanie na stretnutie bude až po zaúčtovaní zálohy na účet klubu:

SK32 5600 0000 0066 1954 5001

názov a adresa príjemcu: Slovenský klub sokoliarov pri SPK
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Swift code (BIC): KOMASK2X
Banka príjemcu: Prima banka, a.s.

 

Prihlásiť sa dá len elektronicky  - záväznú prihlášku treba poslať e-mailom na: janasmehylova@gmail.com

Záväzné zarezervovanie na stretnutie bude až po zaúčtovaní zálohy na účet klubu, zároveň každý prihlásený účastník musí uviesť do prihlášky na stretnutie aj číslo poľovného lístka.

Prihláška

Meno :

 

Adresa :

 

Tel:

 

E-mail :

 

Dravec :

 

Pes:

 

Číslo poľovného lístka:

 

Ubytovanie zarezervovať:

Áno   -    Nie

 


 Informácie o Medzinárodných sokoliarskych stretnutiach, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcich rokoch sa dočítate v  spravodajoch.