slideshow
slideshow
slideshow

 

Milé sokoliarky,  milí sokoliari
V dňoch 7. - 14. decembra 2014 sa uskutoční Medzinárodní sokoliarsky festival v Spojených Arabských Emirátoch. Pri tejto príležitosti vyhlasuje Slovenský lub Sokoliarov pri SPK foto - art súťaž o najlepšiu fotografiu alebo umelecké dielo so sokoliarskou tématikou. Na základe predložených návrhov odborná komisia rozhodne o dvoch najlepších dielach. Výhercovia súťaže budú mať sponzorovanú účasť na festivale.


Podmienky súťaže sú:

  • súťaž je vyhlásená o najlepšiu fotografiu alebo umelecké dielo (maľba, kresba, šperk, sokoliarske pomôcky umeleckého charakteru atď.) so sokoliarskou tématikou,
  • fotografie posielajte vo formáte JPG maximálnej velkosti 2 MB (kôli prejdeniu elektronickou poštou, v užšom hodnotení sa už bude hodnotiť originálna fotografia),
  • každý sútažiaci môže prihlásiť max 5 fotografii resp. iných umeleckých diel,
  • súťaže sa môže zúčastniť len člen SKS pri SPK.

 

 

Časový harmonogram:

  • vyhlásenie súťaže  31. marec 2014
  • prihlasovanie fotografií a umeleckých diel - 1. - 30. apríla 2014
  • vyhodnotenia vyhlásenie výsledkov - 15. máj 2014

 

 

Do  súťaže sa posielajú samotné fotografie resp. skeny alebo fotografie ostatných prihlasovaných umeleckých diel. Originál umeleckého diela bude posudzovaný až v užšom výbere (majiteľ bude vyzvaný na jeho doručenie pred komisiu).

 

Pri iných prihlasovaných dielach pošlite fotografiu diela z viacerých pohľadov aby sa dalo posúdiť.

 

Svoje fotografie resp. iné diela ktoré chcete prihlásiť do súťaže posielajte elektronicky na e-mail:

daniel.haraba@svp.sk

miro.ostrihon@gmail.com

 

 

Fotografie budú následne distribuované ostatným členom výberovej komisie na posúdenie. Z prihlásených fotografií resp. iných umeleckých diel bude vybratá užšia skupina, z ktorej budú vybratý dvaja víťazi.

Pre tých záujemcov ktorý nevyhrajú resp. sa do súťaže nezapoja a chceli by sa Medzinárodného sokoliarskeho festivalu v Spojených Arabských Emirátoch zúčastniť bude možnosť na festival pocestovať spoločne s výhercami, keď si zaplatia letenky a časť nákladov.

Bližšie informácie hneď ako budú známe tu budú zverejnené.