slideshow
slideshow
slideshowVýnimočná škola - Svetový unikát

 

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, priamo pod legendárnym Sitnom (1009 m.n.m)
Škola nesie meno svetoznámeho astronóma a prírodovedca Maximiliána Hella, ktorý sa narodil v obci Štiavnické Bane a profiluje sa predovšetkým sokoliarskym, poľovníckym a lesníckym smerom.

Zachovávame  tradície

Naša škola je prvá  základná škola na svete, ktorá vyučuje sokoliarstvo ako predmet. Predmet sokoliarstvo je oficiálne klasifikovaný a  vďaka nemu žiaci získajú základné vedomosti o životnom prostredí.“ Naučia sa pohybovať v teréne, pozitívne vnímať prostredie, racionálne ho využívať a chrániť, rozoznávať živočíchy, rastliny, minerály a horniny. Zároveň ich to nepriamo ovplyvňuje pri výbere stredných škôl s lesníckym, poľovníckym, veterinárnym a sokoliarskym zameraním.

„Snažíme sa v deťoch vybudovať zodpovednosť, priblížiť im prírodu, dať im pocit jedinečnosti. Chceme, aby nadobudli čo najviac skúseností, napríklad aby vedeli podať prvú pomoc poraneným dravcom, liečiť ich a potom vypustiť do voľnej prírody. Okrem toho sa naučia rozpoznávať dravce v prírode, propagovať sokoliarstvo na verejnosti a prenášať sokoliarske, poľovnícke a lesnícke tradície z generácie na generáciu.“  Predmet Sokoliarstvo sa vyučuje na škole už šiesty rok v piatom, šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Časová dotácia na predmet je jedna hodina týždenne. Mladší žiaci majú možnosť sa venovať sokoliarstvu formou krúžku Mladých sokoliarov v Centre voľného času pri základnej škole. Začiatky sokoliarskeho systému na škole boli veľmi kostrbaté a ťažké, no a nie je jednoduché ani teraz. Všetky prostriedky na chod sokoliarne si musí škola získať mimorozpočtových prostriedkov.  Ale práve to, že absolventi ZŠ s MŠ M. Hella si nájdu uplatnenie a dosahujú úspechy prekryje nepríjemné stránky.

Druhou základnou školou na svete s vyučovaním predmetu Sokoliarstvo je Základná škola s materskou školou v Častej. Na tejto škole sa Sokoliarstvo vyučuje v treťom ročníku.

Za siedmimi horami a dolami

Žiaci pravidelne predvádzajú svoje sokoliarske zručnosti na rôznych podujatiach pre širokú verejnosť, často však vystupujú aj pred svojimi vrstovníkmi z iných základných škôl. Divákov, žiakov oboznamujú  s tým, ako vyzerá sokoliarsky výcvik i sokoliarsky lov na atrapu koristi, okrem toho prezentujú  aj výcvik poľovného plemena psa. Z oficiálnych podujatí  spomenieme  aspoň privítanie nórskeho a švédskeho kráľovského páru, oslavy vstupu SR do EU v Bruseli, prezentáciu Slovenska v zahraničí – v Česku, Poľsku, Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, vo Veľkej Británii alebo na Malte, naši žiaci sa zúčastnili aj prezentácie počas stretnutia IAF na Slovensku v roku 2010 a nedávno aj na otvorení výstavy Poľovníctvo a oddych v rámci Výstavy cestovného ruchu. Naši žiaci boli pozvaní Arabským klubom sokoliarov a zúčastnili sa prezentácie Slovenska v Abú Dhabi v rámci medzinárodného sokoliarskeho festivalu, tiež reprezentovali naše Slovensko v Dubaji na Arabian travel market – výstave cestovného ruchu.

Absolventi ZŠ – sokoliari sa často venujú sokoliarstvu aj počas ďalšieho štúdia, napríklad na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici, Technickej univerzite vo Zvolene alebo na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Sokoliari pracujú na letiskách, v odchovniach, na sokoliarskych farmách či sokoliarskych dvoroch. Mnohí sa uchytili v Kanade, kde plašia iné vtáky, aby nezožrali úrodu, ale aj v Dánsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, USA či vo Švajčiarsku. Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou sú rečové znalosti. Preto sa kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov.

Štvornohí priatelia

Predmet sokoliarstvo je na našej škole rozšírený aj o výučbu chovu koní a jazdectva. Žiaci sa učia starať o kone a jazdiť v školskom jazdeckom areáli a k dispozícií majú momentálne dva kone.

Láska na celý život

Mladí sokoliari sa riadia: „Sokoliarstvo je láska, a pokiaľ budú dravce lietať na modrej oblohe, sokoliarstvo bude žiť ďalej, pretože láska  je večná“. Sokoliarstvo má na Slovensku bohatú históriu. Učiť tento predmet je veľká zodpovednosť a vyžaduje si to mnoho času a vhodný spôsob komunikácie.  Potešením je, že to  deti baví a napĺňa. Je na nich vidieť, s akou radosťou sa venujú dravcom. Určite ide o vhodný spôsob, ako ich viesť k tomu, aby zmysluplne trávili voľný čas, získavali zručnosti a pracovali na svojom odbornom raste – so živými tvormi a v lone prírody.

Budúcnosť je možnosť pokračovať v tradíciách

Vzdelávanie v sokoliarstve je možnosť posúvať tradície na mladú generáciu a o spoluprácu s našou školou prejavili záujem dve stredné školy – Spojená stredná odborná škola v Banskej Štiavnici a Spojená stredná odborná škola v Banskej Bystrici. Našim spoločným zámerom je vyučovať predmet Sokoliarstvo aj na týchto stredných školách, čím sa zabezpečí kontinuita sokoliarskeho vzdelávania.

Predbežný záujem o vyučovanie predmetu Sokoliarstvo v spolupráci s našou školou má aj Základná škola s materskou školou v Braňanoch Českej republike ako aj Základná škola v obci Josipovac Punitovacki v Chorvátsku.

 

Mgr. Pavel Michal, riaditeľ, Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane, Slovensko