slideshow
slideshow
slideshow

Sokoliarske stretnutie „Zvolen 2013“

 

Po ročnej prestávke sa v poslednú novembrovú sobotu už po osemnásti krát stretli sokoliari – absolventi Lesníckej fakulty ale hlavne priatelia sokoliarstva. Zišlo sa ňom takmer 40 účastníkov z celého Slovenska. Celkovo sa zúčastnilo 17 dravcov z čoho bolo 10 sokolov a 7 jastrabov. Lovy prebiehali v revíroch PZ Vlkanová a PZ Sliač, kde sa lovila bažantia zver. Po rannej registrácií sokoliarov a slávnostnom nástupe sa sokoliari odobrali do neďalekých revírov. Počasie bolo prijemne a tak mohli dravce predviesť lov v plnej kráse. Stretnutie bolo prístupné aj pre laickú verejnosť a tak mohli účastníci sledovať v bezprostrednej blízkosti strmhlavé útoky sokolov, či obratnosť jastrabov vo vodorovnom lete. Celkovo sa počas dvoch pohonov ulovilo 18 kusov bažantej zveri. Po návrate z revíru nasledoval slávnostný výrad, a pohostenie. Ubytovanie sokoliarov bolo zabezpečené na školskej chate, kde bol aj tradičný „sokoliarsky súd“. Touto cestou by som chcel poďakovať za všetkých účastníkov stretnutia členom jednotlivých poľovných združený za ústretovosť pri poskytnutí revíru. Stretnutie sa viedlo v priateľskom duchu ľudí, ktorých spája láska k dravcom a sokoliarstvu. Zostáva len vysloviť presvedčenie, že o rok sa stretneme znovu a budeme môcť pozorovať krásu sokoliarskeho lovu.

 

Miroslav Ostrihoň

Sokoliarske stredisko pri Lesníckej fakulte

TU vo Zvolene