slideshow
slideshow
slideshow

Slovenský klub sokoliarov pri SPK,  Štefánikova 10,  811 05 Bratislava

 

 

Kontakty na členov prezídia SKS pri SPK 

prezident:      Kaššák Alojz, Ing.     0905/803 107 alojzkassak@gmail.com   
viceprezident pre vnútorné vzťahy: Mozola Miroslav, Ing. 0903/537 904

mmozola@pobox.sk

iceprezident pre zahraničné vzťahy a delegát IAF:   Molnár Ladislav, MVDr.   0908/477 082 molnar@uvm.sk
tajomník: Haraba Daniel, Ing. 0907/419 111 daniel.haraba@gmail.com
finančný hospodár: Šmehýlová Jana, JUDr. 0949/503 973 janasmehylova@gmail.com
poradca chovu: Micenko Miroslav 0905/365 778 micenko@centrum.sk
osvetár: Michal Pavol, Mgr. 0905/258 847 pavel.michal@hotmail.com
člen výboru pre veterinárnu problematiku: Blaško Peter, MVDr. 0905/897 609 riaditel.sc@svssr.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Redakcia časopisu SOKOLIAR

Textové informácie, fotografie, prezentácie, videá, prípadne iné audiovizuálne a printové materiály do ďalšieho vydania časopisu SOKOLIAR posielajte na email: halali@halali.sk

Časopis pripravujeme v spolupráci s redakciou televíznej relácie Halali.

 
Kontakt na šéfredaktora:

Mgr. Ľubomír Kľúčik

klucik@halali.sk

tel.: 042 - 4260512

 

Námety do časopisu vopred konzultujte so šéfredaktorom, alebo s členmi redakčnej rady časopisu:

Ing. Alojz Kaššák

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

Mgr. Pavol Michal

Ing. Daniel Haraba

Ľubomír Engler

 

 

 

Administácia www stránky

e-mail: daniel.haraba@gmail.com

mobil: 0907 419 111

          0903 909 802